В цій категорії розміщуються матеріали курсів та семінарів, що є відкритими для усіх зацікавлених

Питання формулювання компетентностей та результатів навчання за освітньою програмою та навчальними дисциплінами на основі стандартів вищої освіти а також розроблення профілю та формулювання опису освітньої програми як складової Інформаційного пакету не будуть для Вас такими складними, якщо Ви опрацюєте матеріали семінару Юрія Рашкевича "Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти".